Zkušenosti v oboru

Jako absolventka češtiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy mám pro tuto práci odpovídající vzdělání a navíc ji dělám stále ráda.
Téměř dvacetiletá praxe v oboru (kromě jiného i vedoucí korektorka
v novinách) mi poskytuje bohaté zkušenosti.

Dovoluji si tvrdit, že disponuji také dobrým všeobecným rozhledem,
takže v korigovaných textech většinou nacházím nejen gramatické,
stylistické a typografické,
ale i věcné chyby. Údaje, jejichž správnost
se mi zdá jen trochu podezřelá, ověřuji v encyklopediích a u důvěryhodných
zdrojů na internetu.